Strona główna » Konkursy
» KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI
» KONKURS PLASTYCZNY
» Konkurs na projekt medalu
» WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO
» WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
» Wyniki konkursów: "Od Jałty do Gdańska" oraz "Polska moja ojczyzna"


KONKURS PLASTYCZNY

„Polska moja ojczyzna – 30 rocznica powstania NSZZ Solidarność owoc nadziei, wiary i tęsknoty pokoleń Polaków ku Niepodległości”
 
1. REGULAMIN KONKURSU
I. Konkurs na poziomie regionalnym organizowany będzie przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku i Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Zielonej Górze.
II. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą Komisje Konkursowe powołane odpowiednio na szczeblu krajowym i regionalnym.
III. Komisje podejmują decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, sprawują nadzór nad przebiegiem konkursu.
IV. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu
V.  Konkurs plastyczny pt.: „Polska moja ojczyzna – 30 rocznica powstania NSZZ Solidarność owoc nadziei, wiary i tęsknoty pokoleń Polaków ku Niepodległości” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
VI. Organizowany konkurs przebiegał będzie w trzech etapach:
a) poziom szkolny
b) poziom wojewódzki
c) poziom krajowy – finał
VII. Sekcje Regionalne wchodzące w skład jednego województwa wspólnie organizują jedną Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja ta organizuje konkurs na terenie województwa. Z całości swoich prac tworzy protokół, który następnie przesyła do Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania na adres: Wały Piastowskie 24, 80-855 GDAŃSK.
VIII. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Sekcji Krajowej POiW NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl/oswiata oraz stronie Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Zielonej Górze www.oswiata.zgora.pl
 
2. TERMINARZ:
a) ogłoszenie konkursu – październik 2009 roku,
b) do końca lutego 2010 roku należy zorganizować i przeprowadzić konkurs na poziomie szkoły włącznie z przesłaniem do komisji wojewódzkiej zgłoszenie uczniów na adres: Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ul. Lisowskiego 5, 65-075 Zielona Góra.
c) do końca marca 2010 roku zostanie zorganizowany konkurs na poziomie wojewódzkim i przesłane będzie zgłoszenie ucznia, który zwyciężył do siedziby Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku;
d) do końca maja 2010 zorganizowany zostanie finał ogólnopolski konkursu.
 
3. GRUPY WIEKOWE
a) Konkurs plastyczny odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
b) kategoria klas 0-3,
c) kategoria klas 4-6,
d) kategoria szkół gimnazjalnych,
e) kategoria szkół ponadgimnazjalnych.
 
4. UWAGI:
- Technika prac dowolna
- Format A4, A3
- Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem, nazwiskiem nauczyciela (instruktora) przedmiotu
- Najlepsze trzy prace przechodzą do następnego poziomu konkursu.
- Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich
- Uwaga!!! Prace przysłane drogą poza regulaminową nie będą oceniane.


Ostatnia Aktualizacja: 28.03.2012  godz. 21:58:56   |  Projekt, wykonanie i administracja: Jarosław Twaróg  |  © JMComputers 2009