Strona główna » Konkursy
» KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI
» KONKURS PLASTYCZNY
» Konkurs na projekt medalu
» WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO
» WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
» Wyniki konkursów: "Od Jałty do Gdańska" oraz "Polska moja ojczyzna"


Konkurs na projekt medalu

 
REGION ZIELONOGÓRSKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ogłasza konkurs
na projekt MEDALU za zasługi dla
Regionu Zielonogórskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół i placówek
oświatowych, studentów i uczniów
 
REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem jest Zarząd Regionu NSZZ „S” w Zielonej Górze.
Celem konkursu jest stworzenie i wypromowanie medalu pamiątkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”. Organizator nie określa (nie narzuca) technik czy materiałów.
Warunki:
W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych,  studenci i uczniowie.
Podstawą zakwalifikowania pracy do konkursu będzie możliwość powielenia pracy konkursowej w dowolnej ilości egzemplarzy.
Zgłoszone prace muszą być nowe i dotychczas nigdzie nie prezentowane, praca musi mieć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem do korespondencji; uczniowie dodatkowo podają swój wiek oraz imię i nazwisko opiekuna.
Praca powinna się mieścić w polu ekspozycyjnym nie większym niż 10x10cm.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie prac w terminie do 25 kwietnia 2010r.na adres Zarządu Regionu w Zielonej Górze, ul. Lisowskiego 5
Prace powinny być dostarczone w opakowaniach wykluczających uszkodzenie.
Organizator oceni i wybierze prace do 10 maja 2010r.
Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.
Werdykt organizatora jest ostateczny. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach publikacjach bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora


Ostatnia Aktualizacja: 28.03.2012  godz. 21:58:56   |  Projekt, wykonanie i administracja: Jarosław Twaróg  |  © JMComputers 2009